Potwierdzenie niezawodności od naszych klientów

Dziś chcielibyśmy opowiedzieć o ciekawym projekcie i wspomnieć dwa słowa o profesjonalnej komunikacji z klientem.

Postawmy się po drugiej stronie

Każdy z nas kiedyś był klientem. Jakie były nasze oczekiwania co do profesjonalnej obsługi? Niska cena produktu bądź usługi? Pro klienckie podejście sprzedawcy? Co przeważyło? Zadając sobie to pytanie w naszym Zespole uznaliśmy, że takie wyliczenia nie mają sensu, ponieważ wszystko w procesie sprzedażowym od momentu prowadzenia rozmów po oddanie finalnego produktu jest ważne. Zadowolony klient to klient, który wróci, by zakupić kolejny towar, a dodatkowo, poleci nas również kolejnym osobom. Przysłowie mówi, że zadowolony klient powie o firmie trzem znajomym, a niezadowolony dziesięciu. To prawda.

Poniżej opisujemy przykład realizacji, dzięki wspomnianej zasadzie, zakończyliśmy prace dla klienta  w terminie oraz zdobyliśmy referencje.

Kilka słów o badaniu

Wraz z firmą EiP  rozpoczęliśmy przedsięwzięcie polegające na badaniu potrzeb przedsiębiorstw w Polsce w zakresie wykorzystania Data Center. Celem projektu było zebranie 130 ankiet od przedsiębiorstw w tym min. 80 od organizacji, które zostały wcześniej typowane jako kontakty o wysokim priorytecie.

Współpraca obejmowała:

  • Przygotowanie badania: ustalenie zakresu ankiety
  • Pilotaż badania w celu weryfikacji zrozumienia ankiety przez respondentów
  • Zbudowanie bazy teleadresowej przedsiębiorstw, na potrzeby pozyskania ankiety
  • Przeprowadzenie badania telemarketingowego i pozyskanie odpowiedzi na pytania ankietowe wśród wybranej grupy docelowej
  • Dostarczenie raportu z wynikami prac

 Jak wsparliśmy Data Center

Zleceniobiorca oprócz dostarczenia technologii informatycznej i metodologii badawczej, wsparł ten projekt wiedzą z zakresu procesów biznesowych. Raport, który zawierał poszczególne ankiety w istotny sposób przyczynia się do poznania potrzeb przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania Data Center. Opinia Klienta:

„Zespół Marketer-IT profesjonalnie wykonał powierzone zadanie, dotrzymując wcześniej ustalonych terminów. Współpraca z tą firmą w pełni zadowala Zleceniodawcę. Zaleta jaka płynie ze  współdziałania z Marketer-IT to możliwość skupienia się na wynikach badania i wyciąganiu z nich wniosków, pozostawiając całą metodologię badawczą i realizację zamierzonych celów, będąc spokojnym o wyniki”

Nasze poprzednie regencje możecie znaleźć tutaj.