Serwis Marketer-IT.pl korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Po przez naciśniecie przycisku OK przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na używanie ciasteczek.

Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics (statystyki oglądalności) oraz skrypty przycisków serwisów społecznościowych Facebook, Twitter i Google+, które również mogą zapisywać ciasteczka.

Więcej na temat ciasteczek (cookies) można przeczytać na stronie Wszystko o ciasteczkach.

 

Marketer-IT.pl site uses cookies.

Cookie files (so-called „Cookies”) are computer data, in particular text files that are stored in the terminal equipment of the Service User and are intended for the use of the websites of the Service. Cookies typically contain the name of the website from which they originate, their storage time on the terminal equipment and a unique number. By pressing the OK button, you acknowledge and agree to the use of cookies.

In addition, the page contains the Google Analytics script (viewing statistics) and social networking scripts on Facebook, Twitter and Google+ buttons, which also can save cookies.

More about cookie files can be read at „All about cookies” site.